Dla Rodziców

Wizja przedszkola

1.Przedszkole jest placówką przyjazną, innowacyjną, przygotowującą dzieci do podjęcia nauki w szkole, nastawioną na osiąganie sukcesu.

2.Przedszkole umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom oraz uwzględnia w swoim działaniu potrzeby środowiska.

3.Atmosfera sprzyja akceptacji każdego dziecka, przeciwdziała izolacji społecznej i nietolerancji wobec wszelkich inności.

4.Rodzice są partnerami uczestniczącymi w życiu przedszkola.

5.Program przedszkola ukierunkowany jest na dziecko jego potrzeby, umożliwia mu wszechstronny rozwój osobowości.

6.Zatrudnia wykwalifikowaną, kompetentna, zaangażowaną i odpowiedzialną kadrę

7.Przedszkole stwarza dzieciom możliwość samorozwoju, współpracy z rówieśnikami, kreatywnego myślenia, działania i przeżywania, uczestniczenia w ciekawych zajęciach, poznawania otaczającej rzeczywistości.

8.Wszyscy przestrzegają praw dziecka i dbają o dobra i skuteczną komunikacje interpersonalną.

9.Przedszkole promuje swoje osiągnięcia w środowisku lokalnym.

 

Misja przedszkola

Nasze przedszkole:

 

1.Zapewnia dzieciom opiekę oraz bezpieczeństwo psychiczne i fizyczne.

2.Wspiera działania wychowawcze i edukacyjne rodziców.

3.Tworzy warunki do nabywania przez dziecko umiejętności zgodnie z jego możliwościami rozwojowymi.

4.Kieruje się zasadami wynikającymi z Konwencji Praw dziecka oraz powszechnie przyjętymi normami społecznymi i moralnymi.

5.Organizuje sprawne funkcjonowanie organów przedszkola i zarządzania placówka.

6.Analizuje i ocenia efekty swojej pracy , a uzyskane wyniki wykorzystuje do ciągłego doskonalenia się.

 

Koncepcja pracy przedszkola

1.Przedszkole realizuje podstawę programowa wychowania przedszkolnego.

2.Zapewnienie ciągłego rozwoju i doskonalenia jakości pracy.

3.Opracowanie i wdrożenie sytemu zarządzania przedszkolem.

 

Opinie o przedszkolu

https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiTjemTw-XMAhXDWSwKHT96Ak8QFgg7MAM&url=http%3A%2F%2Fpolki.pl%2Fprzedszkole-krasnoludkow%2Cwe-dwoje-baza-firm-wizytowka%2C5347.html&usg=AFQjCNFxpz8R_SK6Y_zGi11zr_yiKSpJjQ

 

Skomentuj wypowiedź

http://www.zumi.pl/1575716,Niepubliczne_Przedszkole_Krasnoludkow,Jozefow,opinie.html

http://panoramafirm.pl/mazowieckie,otwocki,j%C3%B3zef%C3%B3w,puszkina,25/przedszkole_krasnoludkow-aopsgz_rjr.html

https://www.facebook.com/PrzedszkoleKrasnoludkow/reviews/?ref=page_internal

http://www.przedszkola.edu.pl/jozefow_2,przedszkola_prywatne_niepubliczne,85686,opinie.html

http://dobreprzedszkole.net/przedszkola/jozefow/przedszkole-krasnoludkow.html

 

Załączniki:

STATUT

Umowa

Karta przedszkolaka

Oświadczenie

 

Nr konta bankowego

Przedszkole Krasnoludków
18 1140 2004 0000 3302 5194 8565
mbank Biznes

partnerzy

Kontakt

Przedszkole Krasnoludków

Adres
ul. Puszkina 25
05-420 Józefów
Email
E-mail: biuro@naszekrasnale.pl
Telefon
Tel: +48 502 962 739

O nas

Przedszkole Krasnoludków to profesjonalne przedszkole z tradycjami. Założone zostało w 2007 roku. Zapraszamy Krasnoludki w wieku od 1,5 do 5 lat. Realizujemy program wychowania przedszkolnego zatwierdzony przez MEN.

Więcej

Newsletter

Bądź na bieżąco z najnowszymi aktualnościami

© 2017 Wszelkie prawa zastrzeżone